2015 Menu główne "Podstawowa płatność wojskowa"

2015 Menu główne "Podstawowa płatność wojskowa"
Spis Treści Artykułu:

19 grudnia 2014 rPrezydent Obama podpisał ustawę National Defence Authorisation Act 2015. Podniesiemy jeden procent wynagrodzenia za wojsko dla wszystkich klas płac O-6 i poniżej obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. Zapłata zostaje zamrożona na poziomie z 2014 r. Dla klas płac O-7 do O-10.

Podstawowa płaca jest taka sama we wszystkich gałęziach usług i opiera się na rangach i czasie służby, z podwyżkami płac zgodnie z latami godnych zaufania usług. W wojsku istnieją dwie odrębne ścieżki kariery: oficerowie komisarze i podwładni. Skale płac dla każdego odzwierciedlają stopień odpowiedzialności.

Każda służba wojskowa ma własne nazwy dla różnych szeregowych rang (Navy i Coast Guard są takie same). Większość zarejestrowanych członków wchodzi do wojska w najniższej klasie płac (E-1) i wspina się na skalę płac na wyższe pozycje z wyższym wynagrodzeniem. Wymienione stopnie płacowe wahają się od E-1 do E-9 ("E" reprezentuje Wymienionego).

Aby uzyskać przewagę płatniczą funkcjonariusza, niektórzy wchodzą do wojska z wyższym wykształceniem i rozpoczynają karierę wojskową przez jedną z Oficjalnych Szkół Kandydujących; niektórzy są absolwentami szkół średnich, którzy uczęszczają do akademii usług lub uczelni cywilnych, uczestnicząc w programie ROTC (Reserve Officer Training Corps).

Członkowie wojska otrzymują comiesięczną wypłatę podstawową, która zależy od ich rangi i czasu służby. Aktywni członkowie służby otrzymują wynagrodzenie w pełnym wymiarze godzin, a strażnicy członkowie rezerwy (którzy nie są czynnie zatrudnieni) otrzymują wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin lub wynagrodzenie za drążenie, w zależności od liczby ćwiczeń wykonywanych każdego miesiąca. Wynagrodzenie wojskowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że zostało uzyskane w wyznaczonej strefie walki. Wszystkie oddziały wojsk amerykańskich otrzymują taką samą kwotę wynagrodzenia zasadniczego. Ta wojskowa tabela płac może być wykorzystana do określenia wynagrodzenia Air Force, wynagrodzenia Army, Coast Guard, Marine pay i / lub Navy pay.

Wojsko utrzymuje różne inne płace, które nie są uwzględnione w poniższych tabelach wynagrodzeń. Dodatkowo zapewnione są pewne świadczenia, takie jak dodatek na ubrania, zasiłek podstawowy na mieszkanie i zasiłek dla kosztów utrzymania.

Poniższe podstawowe tabele wynagrodzeń dotyczą członków armii Stanów Zjednoczonych, marynarki wojennej, marynarzy, sił powietrznych, straży przybrzeżnej i gwardii narodowej za rok kalendarzowy 2015, od 1 stycznia zatwierdzonych. Stawki są miesięcznymi kwotami zaokrąglonymi do najbliższego dolara USA.

 

Zarejestrowani członkowie

Oficerowie Warrantów

Funkcjonariusze

Zapłać za wykonaną wypłatę wiertniczą

Reserve Warrant Officer Drill Pay

Reserve Officer Drill Pay