Wydawanie IRS Harmonogram K-1 dla Akcjonariuszy

Wydawanie IRS Harmonogram K-1 dla Akcjonariuszy
Spis Treści Artykułu:
 • Przydział S-Corporation dla Akcjonariuszy
 • Zgłaszanie zysku lub straty netto
 • Oddzielnie oznaczone produkty zgłasza się w Harmonogramie K-1
 • Termin przesyłania harmonogramu K-1
 • Po przygotowaniu formularza 1120S firmy S-Corporation możesz rozpocząć przygotowywanie harmonogramu K-1 dla każdego akcjonariusza.

  Harmonogram K-1 formularza 1120S służy do zgłaszania proporcjonalnie przypadającej na akcjonariusza proporcjonalnego udziału w zyskach lub stratach netto od korporacji S, wraz z różnymi odrębnie określonymi pozycjami przychodów i odliczeń. Harmonogram K-1 może być również wykorzystany do podsumowania początkowej i końcowej podstawy dla akcjonariusza za dany rok.

  Oto minimum potrzebne do przygotowania Harmonogramu K-1:

  • zakończoną deklarację podatkową 1120S dla S-Corporation,
  • pełna historia transakcji i zestawienie podsumowujące rachunki kapitałowe każdego z akcjonariuszy,
  • oprogramowanie podatkowe, które przygotowuje deklaracje podatkowe 1120S.
  • pełne informacje o każdym akcjonariuszu: imię i nazwisko, adres i numer SSN.

  Przydział S-Corporation dla Akcjonariuszy

  Zgłaszanie zysku lub straty netto

  Oddzielnie oznaczone produkty zgłasza się w Harmonogramie K-1

  • Sekcja 1231 zyski i straty,
  • Krótkoterminowe zyski i straty netto krótkoterminowe,
  • Długoterminowe zyski i straty z tytułu długoterminowych zysków kapitałowych,
  • Dywidendy kwalifikujące się do otrzymania odliczonej dywidendy (jeżeli akcjonariusz jest korporacją C),
  • Darowizny na cele charytatywne
  • Podatki płacone za granicę,
  • Zwolnienia podatkowe i powiązane wydatki,
  • Przychody i wydatki inwestycyjne,
  • Kwoty wcześniej potrącone, takie jak złe długi,
  • Przychody i wydatki związane z nieruchomościami,
  • § 179 potrącenia,
  • Ulgi podatkowe, oraz
  • Koszty niepodlegające odliczeniu, takie jak 50% wydatków na posiłki i wydatki reprezentacyjne.

   Termin przesyłania harmonogramu K-1

   S-Korporacje są zobowiązane do wydania Harmonogramu K-1 dla akcjonariuszy do 15 marca (ostateczny termin na Formularz 1120S), lub w przedłużonym terminie (15 września).