Wynagrodzenie wojskowe 2006 r. - zasiłek alimentacyjny na dziecko

Zasiłek na dziecko (BAH-DIFF)
Spis Treści Artykułu:

Specjalne zasady dotyczą aktywnych członków służby, którzy mieszkają w koszarach i płacą alimenty. Członkowie małżeństwa i członkowie sprawujący opiekę nad dziećmi są uważani za "mających na utrzymaniu" (na cele mieszkaniowe) i otrzymują zasiłek mieszkaniowy w pełnej wysokości (BAH), nawet jeśli tymczasowo przebywają w koszarach (takich jak podstawowe szkolenie, szkoła pracy) lub cesja cudzoziemska bez opieki), w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego (mieszkania) dla osób pozostających na ich utrzymaniu.

Jednak członkowie wojska, którzy nie mają opieki i płacą alimenty, * NIE MA * upoważnienia do przebywania w koszarach i otrzymania pełnej stawki BAH.

Zamiast tego tacy członkowie otrzymują wypłatę o nazwie BAH-DIFF lub BAH Differential. BAH-DIFF to różnica między pełną stawką zamążpójścia a pełną stawką jednolitą BAH typu II, (która jest inną ulgą niż BAH typu I, pełna stawka zasiłku mieszkaniowego czynnego).

Przywołane stawki BAH-DIFF

Kurator BAH-DIFF

Obowiązki oficera BAH-DIFF